Maastricht Photo Festival

Maastricht Photo Festival wordt voor het eerst georganiseerd van 20-29 september 2019. Maastricht Photo Festival is ontstaan uit de samenwerking tussen Uschi Prick en Bert Janssen.Als organisator en moderator in de culturele sector, combineert Uschi Prick haar ervaring met een grote passie voor hedendaagse fotografie. Uit de hechte samenwerking met fotograaf Bert Janssen ontstond Maastricht Photo Festival. Al in 2014 liep fotograaf Bert Janssen met plannen rond om een fotofestival te organiseren. Hij miste al jarenlang een podium voor fotografie in het Zuiden. Met partner Uschi Prick kwamen hoofdlijnen, vorm en invulling van het plan in een stroomversnelling. Een inventarisatie van de omvang en het niveau van de fotografie uit het Zuiden overtrof de stoutste verwachtingen. Er is veel talent op fotografiegebied te vinden in deze regio. Bekend, vaak ook onbekend of onbelicht. En dat verdient een podium volgens de initiators.

Maastricht
,
Netherlands
Website

More

Festivals

Back to Resources
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.